Wordt de oplossing van vandaag het probleem van morgen?
/files/quo/003/vmObelon25.jpg
Op 17 juni organiseerde Obelon een rondetafelgesprek over transmurale samenwerking. Sleutelpersonen uit verschillende sectoren kwamen samen om lessen te trekken uit elkaars ervaringen en uit inzichten...
Ervaring met vele transmurale projecten van geboortezorg tot palliatieve zorg, ligt aan de basis van onze aanpak voor integrale geboortezorg. De aanpak focust op inhoud en doet recht aan positie gebon...
Met plezier berichten wij dat Noortje Brouwers met ingang van 1 januari partner is geworden van Bureau Obelon. Na een aantal jaren in verschillende projecten met haar te hebben samengewerkt, zijn wij ...
Samen met Victor Pop, hoogleraar eerstelijns zorg Universiteit van Tilburg en voorzitter werkgroep VSV Veldhoven organiseert Bureau Obelon op 20 januari een interactieve werkbijeenkomst over integrale...
Terwijl de druk op de huisartspraktijk nog elk jaar toeneemt, blijken de meeste huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en CHP’s nog steeds matig of slecht bereikbaar te zijn. Uit onze ervaring blij...