/files/nws/042/2017Obelongroepzw.png
Wij zoeken nieuwe collega's voor ons bureau. Voor informatie zie de bijlage.
/files/nws/041/obelon40jaar.png
Dit jaar bestaat Obelon 40 jaar! Reden voor een feest en voor meer. Op vrijdagmiddag 3 november organiseerden wij een jubileumfeest in de Arminiuskerk Museumpark 3 in Rotterdam. Op vrijdag 31 maart ...
/files/nws/040/vmVersendaalCarolineBW09150.jpg
Na ruim een half jaar als stagiaire te hebben gewerkt is Caroline Versendaal vanaf 1 september 2017 aangesteld ald onderzoeker/ junior adviseur bij Bureau Obelon. Caroline begon als verloskundige en ...
/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg
Nu de transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet hun beslag hebben gekregen, zijn gemeenten toe aan nieuwe vragen. De begrijpelijke gerichtheid op kostenbeheersing van de beginfase, maakt la...
/files/nws/026/praktijkgestuurd.png
Er is toenemende belangstelling voor methoden van onderzoek die een directe impact hebben op de praktijk. Zo is praktijk gestuurd onderzoek, participatief actie onderzoek of nog mooier gezegd experien...
/files/nws/037/geboorteendood.jpg
Op 17 juni organiseerde Obelon een rondetafelgesprek over transmurale samenwerking. Sleutelpersonen uit verschillende sectoren kwamen samen om lessen te trekken uit elkaars ervaringen en uit inzichten...
/files/nws/036/Debestewegnaar.png
Ervaring met vele transmurale projecten van geboortezorg tot palliatieve zorg, ligt aan de basis van onze aanpak voor integrale geboortezorg. De aanpak focust op inhoud en doet recht aan positie gebon...
/files/nws/034/TilburgUniversiteit.gif
Samen met Victor Pop, hoogleraar eerstelijns zorg Universiteit van Tilburg en voorzitter werkgroep VSV Veldhoven organiseert Bureau Obelon op 20 januari een interactieve werkbijeenkomst over integrale...
/files/nws/038/bereikbaarheid.gif
Terwijl de druk op de huisartspraktijk nog elk jaar toeneemt, blijken de meeste huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en CHP’s nog steeds matig of slecht bereikbaar te zijn. Uit onze ervaring blij...
/files/nws/033/sturinginbalans.png
Onder de titel 'Sturing in balans' presenteren wij een brochure over onze aanpak voor zelfsturing en zelforganisatie. Kenmerkend van de aanpak is dat vooral geïnvesteerd wordt in de versterking van d...
/files/nws/035/Noortje3.png
Met plezier berichten wij dat Noortje Brouwers met ingang van 1 januari partner is geworden van Bureau Obelon. Na een aantal jaren in verschillende projecten met haar te hebben samengewerkt, zijn wij ...
/files/nws/031/boterham2.jpg
Sinds jaren brengen wij werkbezoeken aan onze klanten. Tijdens de lunch reflecteren wij over vraagstukken die uit de ontmoeting naar voren komen. Door het succes van deze ontmoetingen bieden wij deze ...
/files/nws/025/geboorteendoodth.png
Niets lijkt verder van elkaar af te staan dan geboortezorg en de zorg tijdens de laatste levensfase: de palliatieve zorg. Ze hebben echter meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn geboort...
/files/nws/030/Pallium2.jpg
In het september nummer van 'Pallium', het multidisciplinaire tijdschrift over palliatieve zorg, staat een artikel over het door Obelon/iBMG uitgevoerde onderzoek naar een speciale voorziening voor pa...
/files/nws/032/Beschuitmetmuisjes.jpg
Johan Goudswaard hield 15 oktober jl. een presentatie voor de Stichting GeboorteKeten over integrale geboortezorg. Waarom is het nodig, hoe krijg je het voor elkaar en wat voor een samenwerkingsvormen...
/files/nws/008/stuurloos.jpg
[i]Bron: Bureau Obelon[/i] Zelfsturing: oplossing of mode? 'Zelfsturing' is een populair, maar eigenlijk beperkt en modieus begrip. Sturing is een van de meest essentiële opgaven van een organisatie...
/files/nws/027/rondetafel.gif
De decentralisaties hebben grote gevolgen voor de ggz. Zorgaanbieders krijgen niet alleen te maken met een andere wijze van bekostiging, ook het opdrachtgeverschap en de inhoud van hun werk gaat ingri...
/files/nws/018/GGZvandetoekomst.jpg
[i]Bron: Bureau Obelon[/i] Obelon verzorgde recent een presentatie aan een netwerk van GGZ-aanbieders over de toekomst van de GGZ. Drie sleutels staan centraal in onze visie: anders denken, anders kij...
/files/nws/029/20150903141549.jpg
Ondanks dat ik (Frits) me als adviseur steeds meer thuis voel in de geboortezorg en kraamzorg, weet ik onvoldoende hoe de dagelijkse praktijk eruit ziet. Dus besloot ik de proef op de som te nemen en ...
/files/nws/028/Kabouter2.jpg
Bij zijn afscheid als hoogleraar bedrijfskunde en bedrijfssociologie aan de Erasmusuniversiteit, sprak onze inspirator Jan Buiter de rede uit: "Weg met de wetenschap, leve de verbaasde kabouter". In a...