Decentraliseren blijft een werkwoord
/files/quo/005/decentralisatie.jpg
/files/nws/067/Inkt.jpg
Het Integraal ZorgAkkoord biedt enerzijds veel kansen, maar stelt regionale overlegvormen anderzijds voor een enorme opgave. Zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars moeten samen plannen maken die de...
/files/nws/066/ninamercadoYt0nT4H5Munsplash.jpg
In haar laatste rapport bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) fundamentele veranderingen in het zorgstelsel. Tegelijkertijd realiseert de RVS zich dat een stelselwijziging veel ver...
/files/nws/065/Afbeelding1.jpg
Het nieuwe college van Rotterdam gaat inzetten op een uitbreiding van het aantal Thuisplusflats in de stad en de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen. Ook landelijk worden de Thuisplusflat...
/files/nws/062/dokterstress.jpeg
“Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen”, schreef de LHV onlangs. Het zou al 25 jaar een jaarlijks noodbericht van de eerste lijn kunnen zijn. Wat is er eigenlijk aan de ha...
/files/nws/060/1B9427DD92C2439A8196F14360388233.jpeg
De zorg voor ouderen staat onder grote druk. Het aantal 80- en 90-plussers groeit de komende jaren sterk en heeft een enorm toenemende vraag naar ondersteuning en zorg tot gevolg. De afbouw van verzor...