Wie alleen zijn eigen vak kent, kent zelfs dat niet.
/files/quo/009/Rotterdam2.png
/files/nws/050/Ross17042019AO22.jpg
Eind februari gaf minister VWS Hugo de Jonge de opdracht aan voormalig staatssecretaris Clémence Ross om de respijtzorg in Nederland als aanjager te versterken. Clémence Ross vroeg Bureau Obelon haa...
/files/nws/049/20180815103121.jpg
Sinds 1 maart 2019 werkt Alinda Tukker als adviseur bij Bureau Obelon. Alinda heeft Gezondheidswetenschappen (Beleid en Management Gezondheidszorg) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam....
/files/nws/046/Careyngered.jpg
We feliciteren Careyn met de opheffing van het verscherpte toezicht van de Inspectie (IGJ). Door de enorme inzet van de medewerkers en bestuurders van Careyn is dit resultaat bereikt. Terecht zei de ...
/files/nws/047/MEERotterdam.jpg
Wij droegen bij aan de verscherping van het profiel van MEE door in gesprek te gaan met de werkers en de belangrijkste stakeholders van MEE. 'MEE heeft veel te bieden voor mensen met een beperking, ma...
/files/nws/044/Wijkverpleegkundige.jpg
Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Ac...