Aandacht voor veranderbaarheid en veranderlijkheid
/files/quo/007/zee2.jpg
/files/nws/066/ninamercadoYt0nT4H5Munsplash.jpg
In haar laatste rapport bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) fundamentele veranderingen in het zorgstelsel (zie: ‘ [[https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/06/20/met...
/files/nws/065/Afbeelding1.jpg
Het nieuwe college van Rotterdam gaat inzetten op een uitbreiding van het aantal Thuisplusflats in de stad en de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen. Ook landelijk worden de Thuisplusflat...
/files/nws/062/dokterstress.jpeg
“Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen”, schreef de LHV onlangs. Het zou al 25 jaar een jaarlijks noodbericht van de eerste lijn kunnen zijn. Wat is er eigenlijk aan de ha...
/files/nws/060/1B9427DD92C2439A8196F14360388233.jpeg
De zorg voor ouderen staat onder grote druk. Het aantal 80- en 90-plussers groeit de komende jaren sterk en heeft een enorm toenemende vraag naar ondersteuning en zorg tot gevolg. De afbouw van verzor...
/files/nws/059/19D9550709FA46DC919B5D170D4872D7.jpeg
De NZa en het RIVM hebben het experiment integrale bekostiging in de geboortezorg geëvalueerd. Partijen krijgen van VWS de gelegenheid om binnen een half jaar een stip op de horizon te formuleren voo...