De essentie van transitie is beweging
/files/quo/001/trappenhuis.jpg
/files/nws/046/Careyngered.jpg
We feliciteren Careyn met de opheffing van het verscherpte toezicht van de Inspectie (IGJ). Door de enorme inzet van de medewerkers en bestuurders van Careyn is dit resultaat bereikt. Terecht zei de ...
/files/nws/047/MEERotterdam.jpg
Wij droegen bij aan de verscherping van het profiel van MEE door in gesprek te gaan met de werkers en de belangrijkste stakeholders van MEE. 'MEE heeft veel te bieden voor mensen met een beperking, ma...
/files/nws/044/Wijkverpleegkundige.jpg
Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Ac...
/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg
Nu de transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet hun beslag hebben gekregen, zijn gemeenten toe aan nieuwe vragen. De begrijpelijke gerichtheid op kostenbeheersing van de beginfase, maakt la...
/files/nws/043/ErikIMG6946.jpg
Sinds 15 maart 2018 werkt Erik Schep als junioradviseur bij Bureau Obelon. Erik studeerde bestuurskunde in Leiden en Publiek management in Rotterdam. Vanaf 2015 was hij werkzaam bij BMC en werkte voor...