Decentraliseren blijft een werkwoord
/files/quo/005/decentralisatie.jpg
/files/nws/058/theship9129771280.jpg
Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP) vraagt om een grote inspanning. Vertrouwde werkwijzen en taken in de zorg moeten fundamenteel veranderen. De huisarts vervangt de specialist, de wijkverpleegkun...
/files/nws/057/Indicatiestelling.jpg
Doorgewinterde controllers (vaak afkomstig uit andere sectoren dan de zorg) legden ons kort na de transitie al uit dat er twee manieren zijn om op kosten te sturen, namelijk via prijs of kwantiteit (P...
/files/nws/056/HandenwassenZVjpg1.jpg
Zorgorganisaties zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van Covid-19. Crisisteams werden opgetuigd en actief, noodplannen werden gemaakt en iedereen werd gemobiliseerd. Indrukwekken...
/files/nws/055/Remco3.jpg
Met ingang van 1 april 2020 verwelkomen wij Remco Lommers als partner van Obelon. Remco was directeur zorg bij een VVT organisatie. We leerden hem door samenwerking in verschillende projecten kennen. ...
/files/nws/054/CIZ3.jpg
Deze bizarre corona pandemie is ook een tijd voor reflectie en bezinning. Vanuit huis met gedwongen afstand kijken we toch weer anders naar het werk en de organisaties die ons dagelijks leven bepalen....