Iedereen stuurt, de kunst is te verbinden.
/files/quo/004/verkeer.jpg
/files/nws/052/A69B0270378D485AB46A6758989EF23E1201a.jpeg
Voor onze ondersteuning van de aanjager respijtzorg zetten wij praktijkinterventies in die gemeenten helpen met respijtzorg meer te doen voor mantelzorgers. Dit bleek een effectieve aanpak. In zeer ko...
/files/nws/051/E6AE83D4E6244730B948E600BA6767A31201a.jpeg
Maandag 4 februari 2020 heeft de aanjager respijtzorg Clemence Ross haar rapport aangeboden aan Minister de Jonge. Het rapport is het resultaat van een jaar samenwerking tussen de aanjager en Bureau O...
/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg
De transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet zijn zeer ingrijpend geweest. De bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gingen hebben gemeenten ertoe aangezet om sterk op kostenbehe...
/files/nws/031/boterham2.jpg
Sinds jaren brengen wij werkbezoeken aan onze klanten. Tijdens de lunch reflecteren wij over vraagstukken die uit de ontmoeting naar voren komen. Door het succes van deze gesprekken bieden wij deze in...
/files/nws/044/Wijkverpleegkundige.jpg
Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Ac...