Iedereen stuurt, de kunst is te verbinden.
/files/quo/004/verkeer.jpg
/files/nws/064/AFA4E4585C1542F0B59DC9BCDEBDFCF31201a.jpeg
Sinds 1 september jl. verwelkomen wij Liza van Lent in ons team. Na haar opleiding tot communicatie- en informatiewetenschapper, heeft Liza steeds de verbinding gezocht met de gezondheidszorg. De afge...
/files/nws/063/thumbnailimage001.jpg
Vanaf 1 februari jl. verwelkomen wij Willeke van Geest in ons team. Willeke studeerde beleid en management gezondheidszorg en was meer dan 12 jaar werkzaam bij het Maasstadziekenhuis als organisatiead...
/files/nws/062/dokterstress.jpeg
“Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen”, schreef de LHV afgelopen week. Het zou al 25 jaar een jaarlijks noodbericht van de eerste lijn kunnen zijn. Wat is er eigenlijk aa...
/files/nws/060/1B9427DD92C2439A8196F14360388233.jpeg
De zorg voor ouderen staat onder grote druk. Het aantal 80- en 90-plussers groeit de komende jaren sterk en heeft een enorm toenemende vraag naar ondersteuning en zorg tot gevolg. De afbouw van verzor...
/files/nws/059/19D9550709FA46DC919B5D170D4872D7.jpeg
De NZa en het RIVM hebben het experiment integrale bekostiging in de geboortezorg geëvalueerd. Partijen krijgen van VWS de gelegenheid om binnen een half jaar een stip op de horizon te formuleren voo...