/files/nws/036/Debestewegnaar.png

Aanpak integrale geboortezorg

01 mrt 16

Ervaring met vele transmurale projecten van geboortezorg tot palliatieve zorg, ligt aan de basis van onze aanpak voor integrale geboortezorg. De aanpak focust op inhoud en doet recht aan positie gebonden belangen. In bijgaande paper over integrale geboortezorg leest u er meer over.

De beste weg naar integrale geboortezorg