/files/nws/046/Careyngered.jpg

Gefeliciteerd Careyn!

10 jan 19

We feliciteren Careyn met de opheffing van het verscherpte toezicht van de Inspectie (IGJ). Door de enorme inzet van de medewerkers en bestuurders van Careyn is dit resultaat bereikt. Terecht zei de hoofdinspecteur: "indrukwekkend. Ze hebben een enorme prestatie geleverd met hun verbeteringen". We zijn trots op onze collega Noortje Brouwers en de bijdragen die zij geleverd heeft aan de benodigde verbeteringen.