/files/nws/026/praktijkgestuurd.png

Op zoek naar praktijkgestuurd onderzoek

01 jan 17

Er is toenemende belangstelling voor methoden van onderzoek die een directe impact hebben op de praktijk. Zo is praktijk gestuurd onderzoek, participatief actie onderzoek of nog mooier gezegd experience based co design (ebcd), een breed gedeelde ambitie binnen Palliantie, het door ZonMw georganiseerde deel van het nationaal programma palliatieve zorg. Deze groeiende populariteit is begrijpelijk door de tegenvallende impact op de zorgpraktijk van eerdere verbeterprogramma's van ZonMw, zoals het nationaal programma ouderenzorg en 'Op een lijn'.

Dit is een ingrijpende verandering van het van nature nogal deductief ingestelde ZonMw. In het zorgveld staat ZonMw bekend als een kennisgericht instituut die zware eisen stelt aan rapportage en verantwoording. De gewenste bijdrage aan theorie is echter iets geheel anders dan de impact op de prektijk.

Binnen de organisatiekunde staat het spanningsveld theorie - praktijk al zolang het vak bestaat, centraal. Zo verklaarde Henk Volberda in 1997 de methodologische discontinuïteit van het vak uit de tegenstellingen tussen de theoretische en meer praktisch georiënteerde onderzoekers. Deze twee oriëntaties blijken elkaar moeilijk te kunnen vinden.

Methodologie was ooit de aanleiding voor oprichting van Bureau Obelon. We werden geïnspireerd door medeoprichter Jan Buiter, de eerste Nederlandse hoogleraar bedrijfskunde. We geven uitvoering aan de 'Rotterdamse school' die kennisverwerving ten behoeve van praktijkontwikkeling al decennia centraal stelt. Onder deze link kunt u daar meer over lezen.