/files/nws/025/geboorteendoodth.png

Verbetering transmurale samenwerking: van geboortezorg tot palliatieve zorg

06 okt 15

Niets lijkt verder van elkaar af te staan dan geboortezorg en de zorg tijdens de laatste levensfase: de palliatieve zorg. Ze hebben echter meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn geboorte noch sterven een ziekte, maar het natuurlijke begin en einde van een mensenleven. In de geboortezorg gaat het om een zo goed mogelijk evenwicht tussen een natuurlijke, begeleide bevalling en specialistische zorg. Ook in de laatste levensfase behoort niet de ziekte maar de kwaliteit van het leven centraal te staan. Geboortezorg en palliatieve zorg hebben dan ook gemeen dat de medische zorg een onderdeel en niet de hoofdmoot van de zorg is en dat er meerdere disciplines betrokken zijn.
Voor het organiseren van de zorg is dat een grote uitdaging.
In verschillende sectoren hebben wij kennis opgedaan over transmurale samenwerking en zicht gekregen op slaag en faalfactoren. Binnenkort organiseren wij een ronde tafel over dit onderwerp.

Bij 'projecten' onder integrale geboortezorg en palliatieve zorg, leest u er meer over.