/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg

Werken aan betere zorg na de transities

03 feb 18

Nu de transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet hun beslag hebben gekregen, zijn gemeenten toe aan nieuwe vragen. De begrijpelijke gerichtheid op kostenbeheersing van de beginfase, maakt langzamerhand plaats voor vragen over de optimalisering van de zorgverlening. Zo is er groeiende belangstelling voor de verbetering van de samenwerking tussen het sociaal domein en de gezondheidszorg, het realiseren van preventieve doelen en de juiste balans tussen decentrale toegang en de inzet van stedelijke en landelijke aanbieders.

Het is in deze tijd voor gemeenten de kunst om zich vooral te laten leiden door zorginhoudelijke overwegingen en niet door gevestigde belangen. Kenmerkend voor een periode na een ingrijpende verandering is immers vaak eerder verkramptheid dan bereidheid tot verbetering. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met een aanpak die de betrokkenen inzicht geeft in typische hulpvragen en de passendheid van de antwoorden daarop (patient journeys). In de bijlagen treft u onze sleutels voor een succesvolle decentralisatie aan.

Drie sleutels voor een effectieve transitie in de jeugdzorg

Drie sleutels voor een effectieve transitie in de langdurige zorg