/files/nws/039/Transitiesindezorg.jpg

Werken aan betere zorg na de transities

03 mrt 19

De transities in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet zijn zeer ingrijpend geweest. De bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gingen hebben gemeenten ertoe aangezet om sterk op kostenbeheersing in te zetten. Veel gemeenten investeerden in de toegang van 'het sociale domein' in een poging om de vraag te beheersen. Langzamerhand echter groet de aandacht voor vragen over de optimalisering van de hulp en zorgverlening. Zo is er groeiende belangstelling voor de verbetering van de samenwerking tussen het sociaal domein en de gezondheidszorg, het realiseren van preventieve doelen en de juiste balans tussen decentrale toegang en de inzet van stedelijke en landelijke aanbieders.

Het is in deze tijd voor gemeenten de kunst om zich vooral te laten leiden door zorginhoudelijke overwegingen en niet door gevestigde belangen. Kenmerkend voor de periode na een ingrijpende verandering is immers vaak eerder verkramptheid dan bereidheid tot verbetering.
Wij hebben goede ervaringen opgedaan met een aanpak die de betrokkenen inzicht geeft in typische hulpvragen en de passendheid van de antwoorden daarop (patient journeys). In de bijlagen treft u onze sleutels voor een succesvolle decentralisatie aan.

Drie sleutels voor een effectieve transitie in de jeugdzorg

Drie sleutels voor een effectieve transitie in de langdurige zorg