Externe partners

Met de volgende externe partners wordt samengewerkt:
LogoiBMG_th.png

Instituut Beleid, Management, Gezondheidszorg Erasmus Universiteit

Met het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit wordt regelmatig samengewerkt.
Bureau Obelon ondersteunde de faculteit bij haar ontwikkeling naar een topinstituut en heeft contacten met docenten en studenten. Er wordt samengewerkt in onderzoeksprojecten, publicaties en er was betrokkenheid van Obelon bij het expertisecentrum voor besturingsvraagstukken (Codh).

Met iBMG werd landelijk onderzoek gedaan naar palliatieve netwerken en naar de kwaliteit van een speciale dienst voor palliatieve patiënten van een huisartsenpost.

talentforcareschiedamlogo_th.png

Talent for Care

Talent for Care biedt jonge, frisse en dynamische leiderschapstalenten met passie voor zorg en welzijn de mogelijkheid een tweejarig management traineeship in de zorgsector te volgen.

Obelon verzorgt trainingen 'Strategie in de zorg' en 'Adviesvaardigheden' voor trainees. Frits Klaasse heeft het ontwikkeltraject afgerond in 2015.

transfergroepRdam_th.png

Transfergroep Rotterdam

Wij werken regelmatig samen met de Transfergroep Rotterdam. Adviseurs van het bureau verzorgden colleges organisatiekunde en gaven supervisie en afstudeerbegeleiding aan studenten.