/files/pro/229/Wijkverpleegkundige.jpg
Van december tot en met april 2018 droegen wij bij aan de totstandkoming van het kwaliteitskader wijkverpleging. Wij schreven het kwaliteitskader en ondersteunden de besluitvorming. In opdracht van Ac...
/files/pro/230/Agora.jpg
In opdracht van het Ministerie VWS droegen wij bij aan de verduidelijking van de positie van de Stichting Agora in het veld van landelijk organisaties in de palliatieve zorg. Deze positie was een kw...
/files/pro/231/meelogo.gif
De ambulante zorg voor mensen met een beperking is onder druk komen staan door de decentralisaties. MEE organisaties die tientallen jaren expertise hebben opgebouwd in het ondersteunen van deze doelgr...
/files/pro/232/ClemenceRoss89242.jpg
Eind februari gaf minister VWS Hugo de Jonge de opdracht aan voormalig staatssecretaris Clémence Ross om de respijtzorg in Nederland als aanjager te versterken. Clémence Ross vroeg Bureau Obelon haa...
/files/pro/227/sociaaldomein.jpg
Vicino is een detacheerder voor POH GGZ professionals. Het is een organisatie die de kwaliteit van zorg wil verbeteren door betere afstemming tussen sociale teams/gebiedsteams/wijkteams (sociaal domei...
/files/pro/225/Ehealth.jpg
Voor drie identiteitsgebonden ggz instellingen Eleos, de Hoop en Leliezorggroep voeren wij de projectleiding uit van een gemeenschappelijk e-health project. De combinatie van (her)ontwerp zorgprocesse...
/files/pro/224/Groepsfotobureauombudsman.jpg
De gemeentelijke ombudsman wil dat de organisatie van het bureau wordt geëvalueerd. Na een reorganisatie in 2010 werd dit afgesproken. De indrukken zijn positief, daarom wil de ombudsman het evaluati...
/files/pro/221/80faba3429437d2de45813b12d1b2b56.jpg
Als projectleider begeleidden wij vanuit onze ervaring met ketensamenwerking de regio's Den Haag, Bergen op Zoom, Dirksland, Harderwijk, Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam en West-Brabant in hun proces r...
/files/pro/228/Sliedrecht2.jpg
De gemeente Sliedrecht wil de uitvoering van de participatiewet een impuls geven. Door verschillende omstandigheden heeft de gemeente haar rol nog weinig kunnen invullen en heeft ze de participatie on...
/files/pro/214/eleos.jpg
In opdracht van een landelijke ggz instelling voeren wij alle ondersteunende werkzaamheden uit die samenhangen met de transitie. Het managen van alle aanbestedingen voor de gemeenten tot het aanpasse...
/files/pro/223/innovatie4.jpg
Het op ad interim basis ontwikkelen van besluitvormingscriteria en business cases gericht op innovatieprojecten, aansluitend op strategische doelstellingen middels een innovatiekalender en de projectm...
/files/pro/207/Sliedrecht.jpg
De gemeenteraad van Sliedrecht wil een inventarisatie van het maatschappelijke middenveld om tot een gerichter subsidiebeleid te kunnen komen. Deze wens past in het traject 'Anders subsidieren'. Binn...
/files/pro/220/JGZ.jpg
Ook de jeugdgezondheidszorg decentraliseert. Voor JGZ instellingen betekent dat een ingrijpende verandering van de organisatie. Teams krijgen meer verantwoordelijkheden en hun lokale aanwezigheid word...
/files/pro/215/82546069.jpg
Door de nieuwe Wmo moeten gemeenten actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van voorzieningen voor ouderen. Ouderen moeten langer thuis kunnen wonen, maar ook kunnen beschikken over beschermde woonv...
/files/pro/193/Plenairprogrammaweb.png
In opdracht van het palliatief netwerk Amsterdam Diemen (NPZA) werd een beleidsondersteunende onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan programmatisch gewerkt aan verbeteringen. In netwerkbijeenkomsten...
/files/pro/204/delfstblauw.jpg
De nieuwe Wmo en de nieuwe Jeugdwet betekenen veel voor gemeenten. In zeer hoog tempo moet de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van ouderen, jongeren, mensen met een beperking of met psychisc...
/files/pro/197/NationaalCongresGeboortezorg.jpg
Twee verloskundige maatschappen zijn al enige tijd in gesprek met een lokaal ziekenhuis over de vorming van een verloskundig centrum. Bij de bespreking van de intentieverklaring barst de bom: de meest...
/files/pro/190/FotoSEHNWN.jpg
In opdracht van een initiatiefgroep bestaande uit de CHP NWN, het Vlietlandziekenhuis, het palliatief netwerk NWN en de Argoszorggroep wordt een evaluatief onderzoek uitgevoerd van een speciale dienst...
/files/pro/218/Incluzio.png
Incluzio is een werkmaatschappij van Facilicom die wil investeren in het totstandkomen van lokale, geïntegreerde zorg. Obelon adviseert bij de ontwikkeling van lokale zorg met huisartsen over vormen ...
/files/pro/217/gezondheidscentrum.jpg
Wij droegen bij aan de ontwikkeling van meer dan 200 gezondheidscentra en aan de vorming van meerdere koepelorganisaties, huisartsenposten en Rossen (Regionale ondersteuningsorganisaties). Wij hielpen...