/files/pro/231/meelogo.gif

Aanscherping profiel MEE Rijnmond

01 mrt 19

De ambulante zorg voor mensen met een beperking is onder druk komen staan door de decentralisaties. MEE organisaties die tientallen jaren expertise hebben opgebouwd in het ondersteunen van deze doelgroepen zijn minder zichtbaar en toegankelijk voor mensen met een beperking. Verder dreigt hun expertise te verwateren in de generalistische visie en werkwijzen van wijkteams.

Aan de hand van onderzoek ondersteunde Obelon MEE Rijnmond in het aanscherpen van het profiel en bij de gesprekken met stakeholders om meer positie en ruimte te verwerven voor de ondersteuning van mensen met een beperking.