/files/pro/224/Groepsfotobureauombudsman.jpg

Evaluatie bureau gemeentelijke ombudsman

29 jun 15

De gemeentelijke ombudsman wil dat de organisatie van het bureau wordt geëvalueerd. Na een reorganisatie in 2010 werd dit afgesproken. De indrukken zijn positief, daarom wil de ombudsman het evaluatieonderzoek mede gebruiken om naar de toekomst te kijken.
Wij maken een 'web based' vragenlijst, organiseren kwalitatieve interviews en een terugkoppelingsbijeenkomst met het team waarin de organisatie en de toekomst van het bureau gemeentelijke ombudsman besproken wordt.