/files/pro/190/FotoSEHNWN.jpg

Evaluatief onderzoek innovatie palliatieve zorg Huisartsenpost NWN

In opdracht van een initiatiefgroep bestaande uit de CHP NWN, het Vlietlandziekenhuis, het palliatief netwerk NWN en de Argoszorggroep wordt een evaluatief onderzoek uitgevoerd van een speciale dienst voor palliatieve zorg van de huisartsenpost. Het onderzoek wordt samen met de iBMG van de Erasmusuniversiteit uitgevoerd en gefinancierd door het Achmea/Theiafonds en de Nolet Stichting.

Voor het onderzoek wordt de zorgverlening gemonitord met registraties en vragenlijsten en worden patiëntenregistraties geanalyseerd. Daarnaast wordt ook onderzocht of de nieuwe aanpak zichtbare effecten heeft op het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames.

De rapportage wordt eind van dit jaar verwacht.

IntroductieonderzoekANWNWN.pdf

160114Conceptueelmodel.pdf