/files/pro/221/80faba3429437d2de45813b12d1b2b56.jpg

Integrale geboortezorg

20 sep 16

Als projectleider begeleidden wij vanuit onze ervaring met ketensamenwerking de regio's Den Haag, Bergen op Zoom, Dirksland, Harderwijk, Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam en West-Brabant in hun proces richting integrale geboortezorg en faciliteren wij gesprekken over zorginhoud, ICT, financiering en de vorming van een juridische entiteit.

Door het hele land heen ontstaan initiatieven om tot integrale geboortezorg te komen, waarbij regionale samenwerking tussen eerstelijns en klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgenden tot stand komt. Een belangrijke aanleiding hiertoe was Europees onderzoek uit 2008 dat aantoont dat er een relatief hoge babysterfte in Nederland bestaat. Verbetering van de samenwerking in de keten wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om de babysterfte terug te dringen. Uitgangspunt is dat de geboortezorg wordt geleverd door nauwe samenwerking vanuit een team en niet meer vanuit de verschillende domeinen.

In opdracht van het ministerie van VWS richten zorgverzekeraars zich op de inkoop van integrale geboortezorg. Het is de bedoeling dat er per januari 2017 de mogelijkheid bestaat integrale geboortezorg te contracteren op basis van een integraal tarief middels één juridische entiteit. Dat heeft heel wat voeten in de aarde kijkend naar de huidige inrichting en financiering van geboortezorg. Onze programma-aanpak blijkt hier zeer effectief.