/files/pro/181/tellingserasmus.jpg

Ontwikkeling en onderzoek palliatieve netwerken

28 apr 14

In samenwerking met iBMG van de Erasmusuniversiteit deed Obelon onderzoek naar de effectiviteit van de 66 palliatieve netwerken in Nederland. Op basis van drie dieptestudies werd een effectiviteitsmodel opgesteld dat landelijk werd getest. Alle netwerk coördinatoren ontvingen een spindiagram met een score van de effectiviteit van hun netwerk.

Over het onderzoek werd gepubliceerd met de rapportage 'Op weg naar palliatieve netwerkzorg'. Hierin wordt gepleit voor een 'programmatische aanpak', waarbij netwerken zich sterk focussen op de belangrijkste zwaktes in de palliatieve zorg in hun werkgebied.

palliatievezorg.pdf