/files/pro/217/gezondheidscentrum.jpg

Ontwikkeling gezondheidscentra

24 nov 14

Wij droegen bij aan de ontwikkeling van meer dan 200 gezondheidscentra en aan de vorming van meerdere koepelorganisaties, huisartsenposten en Rossen (Regionale ondersteuningsorganisaties). Wij hielpen bij de opbouw en organisatie van het samenwerkingsverband, de praktijkorganisatie, werkdrukanalyses, telefonische bereikbaarheid en sturingsvraagstukken.

Onze databestanden werden gebruikt door verschillende huisartseninstituten, voor de praktijkwijzers van de LVG en voor een promotie onderzoek. Landelijk verzorgden wij workshops voor directeuren van gezondheidscentra en droegen wij bij aan de visie op de verhouding tussen huisartsen en managers van de landelijke werkgevers in de eerste lijn (LWG).