/files/pro/193/Plenairprogrammaweb.png

Programmatische aanpak Palliatief netwerk Amsterdam Diemen

14 nov 14

In opdracht van het palliatief netwerk Amsterdam Diemen (NPZA) werd een beleidsondersteunende onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan programmatisch gewerkt aan verbeteringen.
In netwerkbijeenkomsten met de meeste gerede partijen worden knelpunten in de palliatieve netwerkzorg besproken en gewerkt aan verbetering. Zo werden verbeteringen in de overdracht van palliatieve patiënten van de tweede naar de eerste lijn bewerkstelligd en werd een convenant opgesteld gericht op de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve thuiszorg. Er wordt aan een keurmerk voor thuiszorgorganisaties die aan de in het convenant beschreven kwaliteitscriteria voldoen, gewerkt.

Programmatische aanpak werkt! Poster voor NCPZ 27 nov, 2014

Over de programmatische aanpak