/files/pro/227/sociaaldomein.jpg

Samenwerking zorg met sociaal domein

10 feb 17

Vicino is een detacheerder voor POH GGZ professionals. Het is een organisatie die de kwaliteit van zorg wil verbeteren door betere afstemming tussen sociale teams/gebiedsteams/wijkteams (sociaal domein) met het zorgdomein (vooral huisartsen). Wat we zien is dat deze domeinen nog vaak langs elkaar heen werken. Er worden soms interventies bij dezelfde cliënten gedaan zonder dat ze dat van elkaar weten. Dit is niet goed voor de kwaliteit van zorg.

Vicino is in de gemeente Hoorn een pilot gestart om te onderzoeken hoe de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein rond de doelgroep Jeugd verbeterd kan worden. Belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de POH GGZ Kind & Jeugd.
Met behulp van ondersteunende onderzoek naar een zo goed mogelijk zorgproces dragen wij bij aan de verduidelijking van positie, verantwoordelijkheden taken en financiering van de POH GGZ in deze samenwerking.