/files/pro/185/Artstelefoon1578.jpg

Verbetering bereikbaarheid huisartsenpraktijk

05 mei 14

Terwijl de druk op de huisartspraktijk nog elk jaar toeneemt, blijken de meeste huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en CHP’s nog steeds matig of slecht bereikbaar te zijn. Een praktijk is optimaal bereikbaar wanneer 80% van alle inkomende telefoongesprekken, ook tijdens de piekuren, binnen 2 minuten persoonlijk beantwoord wordt.

Uit landelijk onderzoek blijkt echter dat 48% van de patiënten binnen 2 minuten nog geen contact heeft met de huisartsenpraktijk. Uit onze ervaring blijkt echter dat huisartspraktijken zowel de kwaliteit van hun dienstverlening als hun bereikbaarheid aanzienlijk kunnen verbeteren door eerst gericht naar hun interne bedrijfsprocessen te kijken. De samenwerking tussen assistenten onderling en tussen dokter en assistente alsmede de wijze waarop front-office taken (balie) en back-office taken (telefoon, post, administratie) verdeeld zijn blijkt binnen de huisartspraktijk van grote invloed op de bereikbaarheid, de efficiëntie van assistenten en het serviceniveau naar dokter én patiënt. Maar het gaat niet alleen om bereikbaarheid, het gaat ook om beschikbaarheid.

Artikel over aanpak bereikbaarheid in de Eerstelijns

Factsheet telefonische bereikbaarheid