/files/pro/228/Sliedrecht2.jpg

Versterking uitvoering participatiewet

01 jun 16

De gemeente Sliedrecht wil de uitvoering van de participatiewet een impuls geven. Door verschillende omstandigheden heeft de gemeente haar rol nog weinig kunnen invullen en heeft ze de participatie onvoldoende kunnen beinvloeden.

De onderzoekers van Obelon maken een analyse van de bestaande praktijk, de doelgroep in Sliedrecht, de wijze waarop de matching voor participatieplaatsen plaatsvindt en van voorbeelden elders. Op basis van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop de gemeente haar rol effectiever kan innemen. De aanbevelingen betreffen de wijze van matching, de vebreding van het participatie aanbod, een gerichte aanpak voor jeugd en een betere rolinvulling van de gemeente.