/files/pub/188/rijnlandreeks.png

De eerste lijn moet zich anders organiseren

14 nov 14

De eerstelijnszorg organiseert zich in hoog tempo. Steeds meer centra worden opgericht waar disciplines in de eerstelijn zich onder een gezamenlijk dak organiseren. Uit een oogpunt van samenhang en versterking van de eerstelijn lijkt dat een goede zaak, maar worden altijd wel de goede keuzes gemaakt?

De eerste lijn moet zich anders organiseren