/files/pub/191/Transitiejeugdzorg.png

‘De jeugdzorg lokaal: op zoek naar een succesvolle route’

14 nov 14

De komende jaren krijgt de transitie van de jeugdzorg verder vorm: de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en komt onder de regie van gemeenten. We zien bij veel betrokkenen bezorgdheid over de gecompliceerdheid van de operatie. De gemeente krijgt de facto de verantwoordelijkheid voor het totale stelsel, dus nagenoeg alles wat met de zorg voor jeugd te maken heeft. Dat is een enorme kans, maar ook een opgave die niet mag mislukken. Met dit artikel proberen we vanuit onze ervaring te laten zien hoe de gemeente het stuur kan pakken en een fundamentele verbetering van de zorg voor jeugd tot stand kan brengen.

Artikeldejeugdzorglokaaldefinitieveversi.pdf