/files/pub/187/hervorminglandurigezorg.jpg

Drie sleutels voor de transities in de langdurige zorg

03 mrt 14

De transitie in de langdurige zorg stelt gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties voor een grote opgave. Van alle kanten wordt dan ook gewag gemaakt van de complexiteit en de grote problemen die met het scheiden van wonen en zorg gepaard gaat. In haar rapport “Dat zien
we later wel?” beveelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dan ook aan meer tijd, ruimte en flexibiliteit te bieden bij de realisatie van de transities.

Drie sleutels voor de transities in de langdurige zorg