/files/pub/198/Pallium2.jpg

Onderzoek naar PZ Dienst

16 okt 15

In het september nummer van Pallium verscheen een artikel over het door ons met IBMG van de Erasmusuniversiteit uitgevoerde onderzoek naar de zorg voor terminale patiënten tijdens de weekenden door een huisartsenpost.

Onderzoek PZ dienst. Pallium sept. 2015