/files/pub/194/IMG2242.jpg

Tussen werkelijkheid en mogelijkheid

08 dec 97

Visies van veranderaars
Onder de titel 'Tussen werkelijkheid en mogelijkheid' bundelden wij een aantal essays over ons werk in verschillende werkvelden. Er wordt geschreven over de mogelijkheden van interculturalisatie, de onderschatting van implementatie, de veranderingen in de arts-patiënt relatie in het ziekenhuis, de effectiviteit van cliëntenraden, de positie van de manager in de gezondheidszorg en over de illusie dat centrale indicatiestelling de zorgkosten kan beheersen (stroomsgewijs bureaucratiseren).