/files/pub/190/Andersorganiseren.jpg

Waarom is management zo vaak een probleem?

14 nov 07

De managementfunctie staat onder grote druk. Onze zorgorganisaties vertonen diepe scheuren. In toenemende mate is er in zorgorganisaties sprake van een energieverslindende kloof tussen management en zorg. Zorgverleners klagen over bureaucratie en managers die steeds verder hun professionele domein binnendringen. De klachten zijn maatschappelijk verbreed en dringen door tot de politiek die soms onomwonden de kant van de professionals kiest. Algemeen staat de bemoeizucht en de op wantrouwen beruste benadering van professionele werkers in zorg, welzijn en onderwijs ter discussie.
In werkelijkheid gebeurt er nog weinig voor de oplossing van dit probleem. Integendeel, nieuwe ontwikkelingen (marktwerking) stellen de verhoudingen binnen onze professionele organisaties opnieuw aan de orde.
Zal de kloof geslecht worden of zal er nog meer energie in verdwijnen?

Waarom is management zo vaak een probleem?

Geef de vakman ook verantwoordelijkheid. NRC