/files/pub/183/Jeugdzorg.jpg

Whitepaper - over het versterken van de positie van de JGZ

01 dec 13

Het sociale domein is in beweging. Organisaties in de jeugdzorg moeten zich staande houden in een periode van sterke verzakelijking.
Gemeenten als opdrachtgevers, contracteren minder snel partijen zonder te weten wat de te verwachte effecten zijn van de dienstverlening. Organisaties in het sociale domein moeten zich eveneens in toenemende mate onderscheiden. Het wordt daarom steeds belangrijker dat organisaties hun inhoudelijke, maatschappelijke en financiële toegevoegde waarde zichtbaar maken.

Whitepaper - over het versterken van de positie van de JGZ