/files/cnt/222/vmObelon021.jpg

Wat we doen

Wij helpen bij de verbetering van organisaties. Wij doen dat met kennis en ervaring van het werkveld en van ons vak. We beschikken over vaardigheden op het terrein van onderzoek, consultancy en projectmanagement.
Onderwerpen waar wij ons veel mee bezig houden zijn zorgvernieuwing, de bedrijfsmatigheid van de zorg, transities en sturingsvragen.
Zie verder onder deze link.

Waar we staan

Wij geloven in het creëren van effectiever zorgaanbod door zorgprofessionals te verbinden en te voorzien van betere randvoorwaarden.
Hierbij richten we ons op professionals, managers en bestuurders die persoonlijke ambitie hebben om essentieel te verbeteren.

We helpen bij verbetering door:
- op zoek te gaan naar de essentie van de zorgvraag
- de knelpunten in de huidige praktijk te expliciteren
- onderzoek, kennis en ervaring in te zetten om:
* complexiteit beheersbaar te krijgen
* slimmer te organiseren
* professionals, managers en bestuurders te activeren

We werken op een persoonlijke, gezamenlijke, dynamische en solide manier.