/files/tgs/188/samenwerkingjongoud.jpg

Welzijn

Welzijnsorganisaties maken al jaren een moeilijke tijd door. Welzijnswerk lijdt onder een zeer wisselende maatschappelijke en bestuurlijke waardering. Afhankelijk van het politiek klimaat in gemeenten hebben welzijnsorganisaties de afgelopen jaren ingrijpende bezuinigingen doorgemaakt. Ook is de druk om de resultaten van het werk te verantwoorden sterk toegenomen.

Bij uitstek in deze tijd echter zijn er voor het welzijnswerk grote kansen. In de zorg vindt een herwaardering van de lokale zorg plaats. Men beseft dat geïntegreerde, wijkgerichte zorg van groot belang is voor de kwaliteit van zorg en het voorkomen van zwaardere zorgvragen.
Voor welzijnsorganisaties betekent dit vernieuwing en het vinden van een nieuwe taal die verantwoordingsmogelijkheden biedt en
financiers van het maatschappelijk nut van het werk overtuigt.
De omslag die hiervoor nodig is, raakt de inhoud, de organisatie en de besturing van het werk. In vele projecten hebben wij welzijnsorganisaties hierin bijgestaan.